Om Ut i Livet

Ut i Livet är mässan som guidar dig som ung vuxen till livet efter gymnasiet och hjälper dig att bana väg in i vuxenlivet. Mässan presenterar allt som berör eller kommer vara behövligt att ha kunskaper om när man står på egna ben. På eventet kommer en rad ämnen att presenteras och avhandlas i allt som berör unga vuxnas vardag och framtid. Som besökare på Ut i Livet-mässan kommer ni uppleva en dag full av informerande utställare, fördelaktiga erbjudanden och annat nyttigt.

Den självklara mötesplatsen
Ut i Livet blir en viktig mötesplats där nya relationer knyts mellan näringslivet tillika universitetsvärlden och den kommande generationen vuxna. Som utställare på mässan  kan man skapa kontakt med drivna ungdomar och informera, presentera möjligheter, och erbjuda vägledning. Mässgolvet på Ut i Livet blir en naturlig mötesplats, där mässans besökare kan inspireras och informeras kring sina kommande val och möjligheter.

Målgruppen på Ut i Livet är främst unga vuxna mellan 18-25 år, men även personer i gymnasieålder. Samarbeten med gymnasieskolor och universitet kommer att bidra till många besökare från målgruppen till mässan. Utöver det kommer en allmän informationskampanj bedrivas riktad till målgruppen på olika sociala plattformar samt i print.

Representerade företag och organisationer på Ut i Livet:

 • Universitet
 • Yrkesutbildningar
 • Folkhögskolor
 • Försäkringsbolag
 • Myndigheter
 • Arbetsförmedlare
 • Rådgivare
 • Resebyråer
 • Hyresbolag
 • Fastighetsförmedlare
 • Rekryteringsbyråer
 • Organisationer