Ut i Livet handlar om allt man behöver veta när man kliver in i vuxenvärlden.

Eventet presenterar allt som berör eller kommer vara behövligt att ha kunskaper om när man står på egna ben. På Ut i Livet kommer en rad ämnen att presenteras och avhandlas i allt som berör unga vuxnas vardag och framtid.